Wolfgang Amadeus (1756 – 1791)

Komponist


Da jeg malte de første bildene i denne serien, hørte jeg på Wolfgang Amadeus Mozart. Det slo meg at maleriene ble bedre og friere og med en annen rytme. Jeg fortsatte derfor kun å lytte til Mozarts musikk når jeg malte.

Roseslottets musikalske leder Martin Romberg minner om at Mozarts musikk er lyden fra opplysningstiden. Mozart skapte sin musikk i det kulturelle klima da den franske menneskerettighetserklæringen og den amerikanske uavhengighetserklæringen ble skrevet.

Disse dokumentene var avgjørende som inspirasjon da Eidsvollsmennene skrev vår Grunnlov. Var det noe de norske motstandskvinnene og mennene dypest sett kjempet for, så var det nettopp opplysningstidens idealer.

Mozart var også den første komponisten og en av de første musikere som frigjorde seg fra systemet med fast ansettelse hos fyrster og herskere. Troen på at han ville klare det som freelancer, noe han også gjorde, speiler opplysningstidens optimisme, overskudd og troen på det frie individet.