fbpx

SKOLEPROGRAMMET

«Roseslottet er en kunstinstallasjon og et pedagogisk landskap som vil gi næring til sanser, fornuft og hjerte. Vi kaller den en sansearena for hele mennesket.»

Roseslottet har et eget pedagogisk opplegg for skoleklasser som ønsker å besøke kunstparken. Skoleprogrammet består av tre deler, et forarbeid, selve besøket og et etterarbeid.

Forarbeid

I forarbeidet blir elevene oppfordret til å undersøke andre verdenskrig i sitt nærmiljø, og å komme med et kunstnerisk bidrag til Roseslottet.

Besøk i Roseslottet

Selve besøket i Roseslottet er delt inn i to deler. I første del skal elevene gå rundt i parken, og ved hjelp av et veikart, finne frem til ulike kunstverk. Gjennom verkene vil de lære om Norge under okkupasjonen, og om hvordan demokratiet, rettsstaten og humanismen ble satt ut av kraft under diktaturet. De vil få kjennskap til noen av ofrene for den nazistiske ideologien, og til mennesker som kjempet for frihetsverdiene. Det er veldig berikende kunnskapsmessig å kombinere skoleprogrammet med en omvisning med en av våre dyktige guider. Da får elevene virkelig en forståelse for krigens sammenheng og sitter igjen med masse kunnskap som treffer pensum i flere fag. 

I del to skal de svare på spørsmål knyttet til historiene som er fortalt gjennom de ulike kunstverkene de har sett.

Etterarbeid

Etterarbeidet er delt inn i to deler. Første del består av spørsmål som
elevene skal reflektere rundt. De omhandler demokratiet, rettsstaten og
humanismen – knyttet opp til situasjonen i dag.

I del to skal elevene gjennom et selvvalgt kunstnerisk uttrykk vise hva som skjer når man lever i et undertrykkende regime, der friheten er frarøvet.

Skoleprogrammet passer for elever på ungdomsskolen og på videregående trinn.
Ønsker du mer informasjon, send en mail til:
info@roseslottet.no
X