FAKTASJEKK, RÅDGIVNING OG REFERANSEGRUPPE

FAKTASJEKK OG RÅDGIVNING OKKUPASJONSHISTORIEN

Holocaust og forfølgelsen av de norske jødene:
HL-senteret
Jødisk Museum

Krigsfangene og tvangsarbeiderne:
Marianne Neerland Soleim, førsteamanuensis UiT
Falstadsenteret

Kampene i Narvik og Nordlands okkupasjonshistorie:
Narvik Krigsmuseum

Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms og de nordligste fylkenes okkupasjonshistorie:
Gjenreisningsmuseet i Hammerfest

Krigsseilernes historie:
ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

FAKTASJEKK OG RÅDGIVNING HISTORISKE OG LITTERÆRE TEKSTER TIL GEOMETRI-UTSTILLING

Vemund Blomkvist, førstelektor UiO
Christian Janss, førsteamanuensis UiO

REFERANSEGRUPPE

Norges Hjemmefrontmuseum, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Narvik Krigsmuseum, Gjenreisnings-museet i Hammerfest, Skeivt Arkiv, Vest- Agder-museet, D/S Hestmanden og Hestmanden 2020, Kjetil Gjølme Andersen fra Norsk Teknisk Museum og Grinimuseet.