Vilhelm Moberg (1898-1973)

Forfatter, dramatiker og journalist 

Som ung journalist satte Vilhelm Moberg tidlig kravet til sannhet og frihet som det viktigste, noe som også kom til å prege hans innsats under krigen. Han ble en av de tydeligste stemmene mot nazismen og den svenske politikken overfor Nazi-Tyskland. 

I 1935 gav han ut romanen Sänkt sedebetyg, den første i en trilogi hvor hovedpersonen innser viktigheten av å stå opp for det man tror på – å bekjempe all undertrykkelse av individets frihet. 

Som forfatter var Vilhelm opptatt av svensk historie, ofte sett fra vanlige menneskers perspektiv. 

Romanen Rid i natt! fra 1941 er både en historisk roman og en kritikk av nazismen. Handlingen foregår på 1600-tallet og beskriver svenske bønders kamp for frihet under en undertrykkende tysk adelsmann. I boken ser man tydelige paralleller til det som hendte i blant annet Norge samtidig som boken ble skrevet.

I et brev til Vilhelm hyllet prins Eugen boken:

«Det är en vädjan och en hymn till rätten och friheten. Hela tiden förstår man vart den syftar och ändå är skildringen i och för sig alltigenom levande och följdriktig. Det är den bästa propaganda vi kunde få och välbehövlig! Tack!!» 

Vilhelm ble en av Sveriges mest folkekjære forfattere, senere også kjent for bokserien om utvandrerne. 

Se også portrettet av prins Eugen.