Tysk soldat

Da de tyske soldatene møtte hard motstand under kampene på Ringerike, gikk de amok. Sivile kvinner, menn og barn ble skutt og henrettet. Det har blitt sagt at de tyske soldatene hadde de fått «sjokolade» på forhånd som gjorde dem ruset og ekstra farlige. 

Blant de tyske soldatene i Norge var det mange nervøse, unge menn uten krigserfaring – vanlige ungdommer som ble sendt ut i en meningsløs krig.

Under første verdenskrig hadde få tyske soldater blitt henrettet for desertering. Hitler mente at en slik «bløthjertethet» førte til ødelagt kampmoral og nederlag.

Det skulle ikke vises noen nåde.

Alle de tyske soldatene skulle sverge sin ed til Hitler som person: «Jeg sverger til Gud den hellige ed, at jeg skal vise uforbeholden lydighet overfor Adolf Hitler, Führer av det tyske riket…»