Trygve Hansen

Marinen

Kort tid etter at krigen brøt ut, meldte 18 år gamleTrygve Hansen seg til tjeneste for Marinen. 

Han var om bord på jageren Eskdale da den ble torpedert og sank utenfor Storbritannia i april 1943. Trygve ble reddet fra sjøen, men 25 av skipskameratene omkom.

Senere mønstret Trygve på jageren Stord. Da Stord var med å senke det tyske slagskipet Scharnhorst utenfor Nordkapp andre juledag i 1943, jobbet Trygve i maskinrommet. 

Et halvt år senere var Trygve utenfor strendene ved Normandie på D-dagen. Stord var blant ti norske marineskip som deltok i invasjonen. Der så han søsterskipet Svenner bli torpedert og senket.

Se maleriet Senkningen av Scharnhorst, samt portrettet av Monrad Mosberg i serien Historiens ansikter. Monrad var om bord på Svenner da den ble senket på D-dagen.