Redaktør 

«Friheten at tänka och at uttala sina tankar står över allt annat. Det är det mänskligas livsluft. Utan denna frihetens atmosfär vissnar det andliga livet bort. Allt kunna människorna undvara, blott icke detta.» Torgny Segerstedt, 1934

Som sjefredaktør for Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var Torgny Segerstedt en av Sveriges tydeligste motstandere av nazismen og en av de fremste støttespillerne for Norge under okkupasjonen.

Få dager etter at Hitler kom til makten i 1933, skrev han artikkelen Skrekkveldet innledet i Tyskland!, hvor han kom med sterk kritikk av Hitler. Noen dager senere mottok avisen en protest fra Hermann Göring, og den ble forbudt i Tyskland.

Også i Sverige møtte Torgny motstand – både for sin kritikk av Nazi-Tyskland og sin kritikk av den svenske politikken overfor regimet. Sverige var nøytralt, men myndighetenes holdninger var preget av tyskvennlighet i den første fasen av krigen. Flere fryktet konsekvensene når Torgnys artikler provoserte nazistene.  

Avisen ble beslaglagt åtte ganger, og næringslivet innførte annonseboikott. I oktober 1940 ble Torgny innkalt til kong Gustav V, som advarte ham om at ytringene hans kunne føre til at Sverige ble dratt inn i krigen.

Torgny skal ha svart: «Er det bedre å leve på kne enn å dø oppreist?»  

I artiklene viste Torgny et stort engasjement for Norges sak. Avisen ble smuglet til Norge, og tekstene ble lest opp i London radio.

På Voksenåsen, som var Norges nasjonalgave til Sverige for den humanitære hjelpen under krigen, står en byste av Torgny, laget av Solveyg W. Schafferer.

Den spanske barokkmaleren Diego Velázquez var kjent for å bruke kjølige grå toner i sine bilder. Grått er summen av alle farger. Derfor brekker vi malere alltid fargene mot grått. Alle farger harmonere mot grått. Det er den spanske mesteren jeg har tenkt på når jeg malte dette bildet.
Se også portrettet av Torgnys datter Ingrid Segerstedt-Wiberg, samt Ragnvald Blix. Sistnevnte tegnet karikaturer i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under pseudonymet Stig Höök.