Tårnet

Rundt 100.000 sovjetiske krigsfanger ble sendt til Norge under krigen. Under umenneskelige forhold ble de brukt som slavearbeidere for å bygge ut den tyske militærmakt. 

Det største enkeltprosjektet var utbyggingen av jernbanen. Det var den tyske Organisation Todt som var ansvarlig, men arbeidet ble utført i samarbeid med NSB. Sørlandsbanen ble ferdigstilt. Planen i nord var at jernbanen først skulle bygges til Mo i Rana, deretter nordover, helt til Kirkenes. Hitler måtte senere justere ned ambisjonene for den såkalte «Polarjernbanen», men store deler av Nordlandsbanen ble bygget ut. Rundt 13.000 sovjetiske krigsfanger arbeidet på Nordlandsbanen og av disse døde om lag 1.200.

Fangene levde under elendige forhold, i en tilværelse preget av sult, sykdom, kulde, umenneskelig slit, fornedrelse, mishandling og død. Totalt døde omkring 13.700 av de sovjetiske krigsfangene i Norge.

De omkomne sovjetiske krigsfangene var opprinnelig gravlagt på ulike plasser rundt om i landet, de fleste i Nord-Norge. I 1951 bestemte norske myndigheter at de sovjetiske krigsfangene skulle samles på ett felles gravsted på Tjøtta i Nordland. Flyttingen ble kalt Operasjon Asfalt.

Under den kalde krigen fryktet man at personer fra Sovjetunionen som kom for å besøke gravene, kunne være spioner. Det var enklere å holde oppsyn med dem dersom gravene var samlet på ett sted.

Nærmere 8.000 lik ble gravd opp. Levningene ble pakket i papirsekker, belagt med asfalt og fraktet med skip. De fleste døde sovjetiske krigsfanger ble aldri identifisert og ble lagt i massegraver.

Tjøtta er Norges største krigskirkegård. På Tjøtta sovjetiske krigskirkegård ligger de gravlagte fra Operasjon Asfalt og fra senere gravflyttinger i Nord-Norge. På Tjøtta internasjonale krigskirkegård ligger 1.011 av de omkomne fra Rigel-katastrofen.

Da gravene ble flyttet og minnesmerkene fjernet fra lokalsamfunnene, ble erindringen om krigsfangenes skjebne i Norge også usynliggjort.

Etter krigen kunne Norge overta en oppgradert og modernisert infrastruktur, i stor grad bygget av krigsfanger og tvangsarbeidere.

Tårnets kuppel er inspirert av Vasilijkatedralen i Moskva.