Solveig (1919 – 1943)

XU-agent

Solveig Bergslien fra Stavanger hadde fulgt godt med på utviklingen i Europa og var en sterk antinazist allerede før krigen brøt ut.

Da Norge ble okkupert, tok hun raskt del i aktivt motstandsarbeid. Hun ble tilknyttet XU, og hun opererte den første radiosenderen i Stavangerområdet. Via denne sendte hun opplysninger om tyskernes bevegelser til London. 

Solveig arbeidet ved politikammeret, der hun fanget opp informasjon slik at motstandsfolk som var i fare, kunne komme seg unna. Hun stjal også utstyr som ble brukt til å lage falske pass og grenseboerbevis for dem som måtte flykte. 

Høsten 1943 ble Solveig arrestert av Gestapo. Hun ble utsatt for harde forhør, og med stor sannsynlighet torturert. Hun skal ha sagt «Jeg røper ingen, da dør jeg heller».

En måned etter arrestasjonen, ble hun funnet død på cellen sin. Omstendighetene rundt hennes død er uvisse. Offisielt begikk hun selvmord, men det var indikasjoner på at hun kan ha blitt drept.

Fjellet Bergslienfallet i Dronning Maud Land i Antarktis er oppkalt etter Solveig.  

Se også det andre maleriet av Solveig