Sigrid (1914 – 1978)

Sambandssjef i Milorg

Sigrid Wiborg Andersen var aktiv i Milorgs distrikt D141 i Drammensområdet. I begynnelsen av okkupasjonen var hun kurér for ektemannen Finn, som var våpensjef og spion. Da Finn ble skutt og drept av NS-lensmannen i Nedre Eiker i 1944, ble Sigrid tilbudt stillingen som sambandssjef og kuréransvarlig. Hun trente opp og ledet en gruppe kvinnelige kurérer. De brakte viktige meldinger rundt i området, og de fraktet våpen og utstyr til Milorg-jegerne «på skauen». 

Mot slutten av krigen skal Sigrid også ha fungert som nestkommanderende for gruppen på rundt 800 mann.

Utad var hun ekspeditør i skoforretningen Normal i Drammen, men i skjul var hun blant kvinnene som oppnådde høyest stilling innen Milorg. Hun bar uniform med befals rang.

Etter frigjøringen deltok Sigrid i avviklingen av okkupasjonsstyret og arrestasjonen av NS-medlemmer.