Seilet – De fem hovedkonstruksjonene

Seilet skal hedre krigsseilerne og marinen.
22. april 1940, midt under de harde kampene mot Tysklands invasjonsstyrker, opprettet regjeringen Nygaardsvold rederiet Nortraship. Slik sikret man at alle norske handelsfartøyer kom under norsk kontroll. Skipene og sjøfolkene i Handelsflåten stod for det viktigste norske bidraget til alliert seier i andre verdenskrig. De fraktet nødvendige forsyninger til de allierte landene, under konstant fare for å bli rammet av tyske angrep. For å unngå angrepene gikk handelsskipene i store konvoier, eskortert av krigsskip og fly. De deltok også under militære operasjoner, for eksempel D-dagen i Normandie 6. juni 1944. Nesten halvparten av handelsflåten ble senket, og rundt én av ti krigsseilere mistet livet.

Da felttoget i Norge var over i juni 1940, fulgte 13 marineskip med rundt 550 mann Kongen og regjeringen i eksil. Disse dannet grunnlaget for den videre utbyggingen av Sjøforsvaret. Marinens skip stod under britisk kommando, men førte norsk flagg, og mannskapet bar norske uniformer. Gjennom de fem krigsårene i utlandet bemannet Norge hele 118 ulike krigsskip, norske og utlånte allierte. Mer enn 8.000 mann, og en del kvinner, hadde vært innrullert i Marinen, inklusive skytterne i handelsflåten.

Norske marinefartøy eskorterte handelsskipene som gikk i konvoier, og de var med under allierte offensive operasjoner. Under D-dagen i Normandie deltok ti av marinens skip, blant dem jagerne Stord og Svenner. Svenner ble senket av en tysk torpedo, og 34 mennesker omkom. I løpet av krigen gikk 27 skip tapt, og rundt tusen mann mistet livet.

Seilets design er inspirert av skoleskipet Christian Radichs seil.

Høyde: 26 m.

Douglas pine fra Aanesland fabrikker. Treverket er satt inn med Jotun imprignering, Jotun industribeis og 

lasert med gullmaling fra Keim.

Seil: Gullseilene er produsert på SandAtelier Tjøme og Unikum Oslo, de er sydd av Aker Seil. Seilene er utviklet spesielt for dette prosjektet og er et laminat av forskjellige syntetiske materialer.