Salgsvilkår for Roseslottet billettsalg på nett og app.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt skriftlig avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Roseslottet, Kalnesveien 5, 1712 Grålum, info@roseslottet.no, 90113205, organisasjonsnummer 921540523, og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader slik at kjøper har full forutberegnelighet.

Prisene som er oppgitt er i norske kroner og inkludert eventuell mva.

Selger kan endre billettpris uten at det gis tilbakevirkende kraft for allerede solgte billetter for samme utstilling eller arrangementer.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

For å gjennomføre et kjøp må kjøper legge inn et gyldig mobilnummer, og en gyldig e-post adresse dersom kjøper ønsker billett tilsendt på mail. Gjennom å legge inn mobilnummer kan kjøpers kjøp administreres, og selger kan yte effektiv kundeservice, samt sende billetter og kvittering for kjøpet.

Kjøper må også ha en gyldig konto hos vår betalingsformidler vipps.

Kundens personopplysninger blir behandlet i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Varen sendes direkte etter bekreftet kjøp hos vipps, forutsatt at betalingsmiddel er gyldig.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samtidig som billetten kjøpes.

Alle kjøp og betalinger håndteres av betalingsformidleren som opptrer som databehandler på vegne av selger.

Selger aksepterer de betalingskort og betalingsformer som tilbys av vipps.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt billetten(e). Billettene er overtatt i det øyeblikket kjøper har mottatt billetten(e) på e-post- adressen som er registrert i forbindelse med kjøpet, sendt til det oppgitte mobilnummeret, eller kjøper har lastet ned pdf-fil for utskrift.

I selgerens app og nettsalg skjer utsendelse av billetter elektronisk umiddelbart etter bekreftet kjøp.

7. Angrerett

I tråd med angrerettloven § 22 tilbyr ikke selger angrerett ved kjøp hvor det er fastsatt en gyldighetsperiode for når tjenesten kan benyttes (sesongkort, festivalpass eller liknende), og denne har begynt å løpe.

8. Bruk av billettene

Dersom kjøper skal benytte billett kjøpt via selgers app eller nettbutikk, må kjøper ha kjøpt og fått lastet ned/utstedt en billett for riktig utstilling, arrangementdag og billettkategori før billetten brukes.

Billettene er utformet for utskrift i A4-format, visning i PDF-leser eller nettleser på mobile enheter.

Billetten valideres enten gjennom skanning hos kontrollør. Selger kan avhengig av arrangementer bestemme hvilken metodikk for validering som skal benyttes.

Selger har rett til å endre arrangementtidspunkt innenfor samme dag uten at det medfører erstatningsansvar eller rett til heving av kjøpet.

Dersom et arrangementer flyttes til en annen dag, annen arrangementarena eller blir kansellert, har kjøper rett på tilsvarende billett på tilsvarende arrangementer.

Ved kanselleringer, eller flytting til annen arrangementarena i en annen by, eller annen dag har kjøper rett på refusjon av billetten(e). Krav om refusjon sendes til info@roseslottet.no.

9. Selgers ansvar

Nettbutikken og appen vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler. Selgers nettbutikk er imidlertid avhengig av flere systemer for å fungere optimalt.

Selger er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som kjøper eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at nettbutikken ikke kan benyttes som forutsatt.

10. Kundens ansvar

Kjøper er ansvarlig for å kjøpe korrekt billett i samsvar med de krav vi har for hver billettkategori, herunder riktig alderskategori, ledsagerbevis, etc., samt å medbringe nødvendig dokumentasjon på rett til kjøp i en gitt kategori.

Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger.

Kjøper er ansvarlig for å benytte et gyldig betalingsmiddel.

Ved bruk av mobil enhet er kjøper ansvarlig for at enheten er tilgjengelig, skjermen leselig, og at enheten har tilstrekkelig batteri for fremvisning av billett til arrangementstedets kontrollører ved ankomst.

11. Kontakt oss

Ved tekniske problemer kan info@roseslottet.no benyttes, ellers kan kjøper henvende seg til Roseslottet på kontaktinformasjonen angitt i toppen av disse vilkårene.