Raoul Wallenberg (1912-1947)

Forretningsmann og diplomat

Raoul Wallenberg fikk høre om nazistenes forfølgelse av jødene fra jødiske flyktninger da han arbeidet i Palestina på 30-tallet. Under andre verdenskrig arbeidet han en periode for en ungarsk jøde i et svensk handelsfirma i Budapest. 

Kort tid etter at Ungarn ble okkupert av Nazi-Tyskland i 1944, startet deportasjonen av ungarske jøder til utryddelsesleirene. 

Den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt tok da initiativ til å starte en organisasjon som skulle redde jøder ut av Ungarn. Raoul fikk oppdraget med å lede operasjonene for å få jødene i sikkerhet. Han delte ut «svenske» pass til jødene og det ble opprettet «svenske hus» hvor de kunne skjule seg. Gjennom dristige operasjoner reddet han titusenvis fra utryddelsesleirene.

Da sovjetiske styrker inntok Ungarn i januar 1945, ble Raoul arrestert. Han døde i fangenskap i Sovjetunionen. Det er usikkerhet rundt hans skjebne, men han døde mest sannsynlig i 1947. (ifølge Pavel Anatolievitsj Sudoplatov i boka “Rød terror” fra 1994, ble han drept av en giftsprøyte)

Siden jeg som liten oppdaget Raoul Wallenberg og hans nære menneskelig blikk, har denne engelen fra Sverige vært et av de mennesker jeg har beundret mest.

Se portrettet av Herman Kahan i serien Historiens ansikter. Herman var blant de ungarske jødene som ble deportert til Auschwitz. Se også Adolf Eichmann i maleriet Wannsee-konferansen II. Han var ansvarlig for deportasjonen av jødene i Ungarn.