Nora Hauge

Motstandskvinne, innrullert i den norske brigaden i Skottland

På Selsøy i Nordhordaland ble radiosenderen Risor II opprettet på forsommeren 1944. Derfra sendte norske SIS-agenter rapporter til London om den tyske skipstrafikken. Med livet som innsats var Nora Hauges familie kontakter og hjelpere for agentene.

Lille julaften måtte familien i all hast flykte med Shetlandsbussen Hitra, og de kom seg i sikkerhet i Storbritannia. Der ble Nora innrullert i den norske brigaden i Skottland.

Se også portrettet av Nora i Mozart-serien (under navnet Nora Rognevær).