KJELL GRANDHAGEN

Kjell Grandhagen (født 7. oktober 1954, Oslo – døde 3. mai 2019, Lørenskog) var mentor for Roseslottet. Han var en norsk generalløytnant i Hæren og sjef for Etterretningstjenesten fra 2010 til 2016. Grandhagen gikk i 1974 ut av Befalsskolen for infanteriet. I 1978 ble han uteksaminert fra Krigsskolen. Grandhagen har tatt Hærens stabsskole og studert ved École supérieure de guerre interarmées i Paris.

I Norge har han tjenestegjort i Brigaden i Nord-Norge, 6. divisjon og Distriktskommando Nord-Norge. Han har vært sjef for 6. divisjon, Hærens styrker og Krigsskolen.
Han har ledet Presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarets overkommando og vært militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han ble utnevnt til sjef for Etterretningstjenesten i statsråd 21. august 2009, og satt frem til han ved årsskiftet 2015–2016 ble avløst av Morten Haga Lunde. Grandhagen har tjenestegjort utenlands i Multinational Force and Observers i Egypt og i Den nordisk-polske brigaden i SFOR-styrken i Bosnia-Hercegovina, der han først var stabssjef og så sjef.

Under finner man Kjells tekst, som han leste i forbindelse med lanseringen av Roseslottet den 9 april 2019.

Dette var hans siste offentlige opptreden. Hovedpunkter fra denne teksten er gjengitt ved siden av maleriet Vebjørn har malt av ham. Portrettet av Kjell står ved inngangen i Roseslottet.