HISTORIENS ANSIKTER

Blant maleriene vil det være en serie på rundt 30 portretter med tidsvitner. Det er blant annet noen av de siste gjenlevende motstandsfolkene fra okkupasjonen: Jakob Strandheim, som er siste gjenlevende fra Shetlands gjengen og motstandskvinnen Lillian Gabrielsen fra Rjukan. Ranveig Forsberg er med som tidsvitne fra Narvik.

Vi møter også Petra Olsen, den siste gjenlevende lotten fra motstandskampen på Sørøya. Det er et portrett av Eystein Røset, en av de to siste gjenlevende som kjempet om Narvik. Det er også portretter av gjenlevende «huleboere» fra tvangsevakueringen av Finnmark.

EYSTEIN RØSET
RAGNAR ULSTEIN
19/04/1920 - 03/12/2019
MYKHAILO SIDELNIK
09/06/1922 - 16/04/2020
HERMAN KAHAN
15/02/1926 - 13/02/2020
LILLIAN GABRIELSEN
21/08/1923 - 25/12/2019

TIDSVITNER PÅ BESØK I ROSESLOTTET