De etterlatte

Da seks sivile fiskere ble drept av tyske soldater under angrepet på Hopseidet rett før den tyske kapitulasjonen i mai 1945, ble tre kvinner enker og 17 barn mistet fedrene og brødrene sine.

Fiskerne hadde blitt beordret ut for å holde vakt etter at tyske soldater var observert. Ubevæpnet løp de rett på de tyske kommandosoldatene. Seks av fiskerne ble fanget og henrettet.

Mens resten av landet feiret frigjøringen, planla de etterlatte begravelsene i Hopseidet.

Se også maleriet Hopseidet – den 6. mai 1945, samt portrettet av Hedly Mikalsen i serien Historiens ansikter. Hedly mistet sin far og bror under tragedien på Hopseidet.

Den store russiske filmskaperen Andrei Tarkovskiy har blitt kalt filmens Dostojevski. Jeg har vært oppslukt av hans filmer der han ofte siterer malerier fra kunsthistorien i sine scener. Dette maleriet fra Hopseidet er inspirert av en scene i Tarkovskys film Nostalghia.

Se også maleriet Hopseidet – den 6. mai 1945, samt portrettet av Hedly Mikalsen i serien Historiens ansikter. Hedly mistet sin far og bror under tragedien på Hopseidet.