fbpx
Bilde av Sand Atelier på Tjøme - I Sand Atelier på Tjøme med Eimund Sand

I SandAtelier på Tjøme med Eimund Sand

«Da Vebjørn og jeg fikk ideen til Roseslottet, så ønsket vi å videreutvikle det geometriske språket som vi har brukt tidligere. I prosjekter som Keplerstjernen på Gardermoen og Altersmykket i Jessheim kirke. Nettop for å løfte fram disse abstrakte verdiene i en synlig visuell form. Gjennom geometrien så kan vi kommunisere med alle. Det finnes ikke en gresk kube, en russisk kube eller en amerikansk kube, det finnes bare en kube. I dette språket så vill vi da peke på, at demokrati, rettsstat og humanisme ikke bare er samfunnsinstitusjoner, men de er først og fremst sinnstilstander, forankret i oss.  Rettsstaten som likevekt med deg selv og med andre. Demokratiet, å lytte til sin egen og til andres stemme. Humanismen, å søke vennskap med seg selv og med de man møter.» – Eimund

Bilde av Sand Atelier på Tjøme - I Sand Atelier på Tjøme med Eimund Sand

Det var her prosessen begynte, i SandAtelier på Tjøme. Det var her Eimund og Vebjørn unnfanget de første tegningene og ideene til Roseslottet for snart 3 år siden. Siden da har det vært non-stop produksjon av modeller, installasjoner og dekor. Her har Eimund skapt de fire gullforgylte seilene til de fire tremastene, utformet bladverket til den femte søylen Kongebjerka, bygget modeller til produksjonen av De ufødte stjerne, Det russiske tårnet, Spiralveien, Grotten og Lysporten. Tester av ulikt materiale blir også gjort her, for å finne ut av som tåler å stå ute i vær og vind på toppen av Holmenkollen.

Eimund har jobbet med dette prosjektet dag og natt gjennom snart tre år. En stor utfordring, utenom selve arbeidsmengden, var spørsmålet: hvordan kan man fortelle om verdiene rettsstat, demokrati og humanisme på en ny og forfriskende måte? Svaret var:  gjennom geometrien og antikkens tenkere. Sammen med førstelektor Vemund Blomkvist på UiO, har han nyoversatt greske og latinske kildetekster som blir en del av utstillingen “Humanismens stemmer”. Tanken er å levendegjøre disse prinsippene gjennom geometriske romformer og stemmene til antikkens tenkere. Geometrien er synlig fornuft og et universelt språk, den er en brobygger. Geometriens symmetrier avspeiler det likevektige sinnelaget og balansen mellom kreftene i staten.

Eimund trekker linjene helt tilbake til de greske bystatene der demokratiet og den filosofiske tenkningen våknet. Her oppstod ideen om en naturrett, tanker som i siste ende munnet ut i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Grekerne skapte samtidig en pedagogikk for å skolere borgerne i fri tenkning og fri tale, her sto også geometrien sentralt.

Et utvalg av installasjonene til Eimund:

Lysporten

Inngangen til Roseslottets utstilling, markeres med Lysporten. Den fem meter høye porten er starten på spiralveien The frozen river of time. Installasjonen skal vitne om den greske gullalderen på tiden for oppføringen av Parthenon-tempelet på Akropolis. Dette er begynnelsen på en opplysningstid drevet frem av kritiske tenkning og dialektikk, naturen, mennesket og samfunnet ble gjenstand for intens diskusjon.

Inspirasjonen til Lysporten er fasaden til Parthenon-tempelet og to hender som samler seg i konsentrasjon. Vinkler og proporsjoner gjentar de ideelle forholdene i ”De ufødtes stjerne.”

Lysporten er levert av Askim mekaniske verksted, den har integrert led-lys og er kledd med frostet plexiglass.

Kunstnerisk ansvarlig : Eimund Sand. Produsent : SandAtelier og Riktig Design

Kongebjerka

Kongebjerka peker på Kongen og hans «NEI». 10. april 1940, dagen etter den tyske invasjonen av Norge, kom Hitlers krav om at Quisling skulle utnevnes til statsminister. Kongen nektet, og regjeringen delte hans syn. Kravet ble avslått. Kongen og regjeringen flyktet 7. juni til London, der de fortsatte kampen for et fritt og selvstendig Norge resten av krigen.

Kongebjerka vitner om individets modige valg og den prinsippfaste troen på vår demokratiske forfatning. Dette mentale vernet er vårt sterkeste forsvarsverk. Bjerka blir som en ryggsøyle som minner oss om at disse prinsippene bare lever så lenge vi tror på dem. Kongebjerka er visjonen av det frie individet og sivil motstandskraft. Bjerka er et stilisert tre med inspirasjon fra Gotisk bokmaleri, den er utformet som et olivenblad og en vindharpe.

Høyde: 30 m.

Gullfoliert fagverksmast fra Brødrene Berntsen. Bladverket er fremstilt av syntetiske materialer og belagt med gullfolie.

De ufødtes stjerne

«De ufødtes stjerne» er en visjon av menneskeverdet. Med sitt universelle geometriske språk vil den fortelle om universelle verdier. Den er en stjerne som lyser mot oss fra fremtiden og vitner om at vi også har et fellesskap med de generasjonene som kommer etter oss. Ved stjernen kan publikum lese artikkel 1 fra “Verdenserklæringen om menneskerettighetene.”

Stjernen er også tenkt som en visjon av den greske bystatens gjennomsiktighet og den politiske dialogen, der lyset går begge veier og alle prosesser er åpne.

Stjernen er et meditasjonsobjekt der den demokratiske arven blir holdt frem som et dialektisk fenomen, hvor den uavbrutte samtalen skaper innsikt. Det vi ønsker å se er ikke bare romformer, men mellomromsformer! For Hannah Arendt, er den greske polis en særlig form for samhandling og – tale som etablerer et mellomrom mellom borgerne i bystaten. I dette mellomrommet kan menneskene tre frem for hverandre på en ”evig scene” og komme til syne i sin ulikhet.

Arnulf Øverlands dikt “Til en misantrop” har vært en inspirasjon:

”Hver dag skal tendes som et lengselsbål og brenne ned før nogen når sitt mål, og alltid vil du drages mot det fjerne. Men husk at også Jorden er en stjerne!”

Ved stjernen kan publikum lese diktet ”De ufødtes kor” av Nelly Sachs. Navnet “De ufødte stjerne”  er hentet fra en fremtidsroman av  Franz Werfel.

Stålstrukturen til stjernen er levert av Jotne mekaniske verksted og Askim mekaniske verksted. Materialene er  syrefast stål og plexiglass. Størrelsen er 12 meter i diameter og 5 meter høy.

Kunstnerisk ansvarlig : Eimund Sand. Produsent : SandAtelier og Riktig DesignX