fbpx

Askim Mekaniske Verksted

Askim Mekaniske Verksted

Askim Mekaniske Verksted har vært helt enestående, både når det kommer til produksjon og levering, men også hvordan de løser utfordringer som dukker opp i løpet av prosessen. Sammen har vi laget flere installasjoner som skal opp i Roseslottet; Det russiske tårne, Hulen, Inngangsportalen og ferdigstillelse av De ufødtes stjerne.

Det Russiske Tårnet hedrer de sovjetiske krigsfangene.

Rundt 100.000 sovjetiske krigsfanger ble sendt til Norge under krigen. Under umenneskelige forhold ble de brukt som slavearbeidere for å bygge ut den tyske militærmakt. Det største enkeltprosjektet var utbyggingen av jernbanen. Fangene deltok i byggingen av Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og den såkalte «Polarjernbanen», som skulle gå til Kirkenes. Omkring 13.700 av de sovjetiske krigsfangene døde – av sult, sykdom, slit og mishandling.

Hulen peker på tvangsevakueringen av Finmark.

I Nordsandfjordhula på Sørøya i Finnmark gikk 133 mennesker i dekning. Hele familier oppholdt seg i den mørke og fuktige berghulen. De fleste av dem ble tatt da en angiver tipset tyskerne om gjemmestedet, og de ble tvangssendt sørover. Noen ungdommer kom seg derimot unna og tilbrakte deler av vinteren i hulen. Fortsatt ligger det gjenstander igjen i hulen etter de som søkte tilflukt der.

Inngangsportalen er starten på den største geometriske strukturen i Roseslottet, selve gangveien. Veien er utformet som en spiral etter modell av vår egen galakse Melkeveien.

Dette er samtidig en visjon av tidens frosne elv som forbinder oss med fortid og fremtid, derfor heter denne spiralen THE FROZEN RIVER OF TIME.

Spiralen ender i en sirkulær plass der det under Roseslott-perioden står en stjerne. Denne stjernen og denne delen av spiralen markerer fremtiden og det felleskapet vi har med generasjonene som kommer etter oss.

De ufødte stjerne er 12 meter i diameter og fem meter høy, og er en forvandlet
Keplersjerne som publikum kan gå inne i.

Askim Mekaniske Verksted har med sin profesjonalitet og håndverk vært en uvurdelig bidragsytere til prosjektet Roseslottet! De kom inn sent i prosessen, men tok utfordringene på strak arm og sammen har vi skapt disse fantastiske installasjoner!X